El cos
de dansa

El cos de dansa és la companyia de dansa de l’esbart Sant Cugat. Tenim una forma pròpia i actualitzada de ballar la dansa d’arrel catalana. Partint de la idea que la tradició no és una manifestació estanca i seguint l’estil propi de l’esbart Sant Cugat, explorem noves maneres d’expressar-nos artísticament, acord amb la interpretació que fem de la realitat que ens envolta.

A la plaça, a peu de carrer, dalt d’un escenari o en una sala; ens movem en una varietat de formats adaptables a cada públic i espai. Actualment presentem el nou espectacle “El cos que ens fa”, una mostra de l’evolució estilística del cos de dansa, amb la direcció artística de Lali Mateu.